-Laserterapi er meget effektivt mod sur stråle.
 
Sur stråle er en forrådnelse af strålehornet i strålen. Det kan opstå, når hesten står meget fugtigt i stald eller fold. Det kan holdes væk ved løbende at sørge for at hovene er rene og tørre.
Er man alligevel uheldig, at hesten får sur stråle, så kan man tage det i opløbet ved at behandle med laser. Den sure ståle kan fortage sig i løbet af blot er par dage, afhængigt af graden.
 
Behandling af skade på den dybe bøjesene.
 
Seneskader.
Heste har strække- og bøjesener, som er placeret foran og bag på hestens for- og bagpiber. Seneskader forekommer forholdsvis hyppigt hos heste, og de kan bla. opstå ved, at hesten kommer til skade eller ved sygdom. Dyrlægen diagnosticerer ofte seneskader ved hjælp af ultralydscanning.
De fleste senelidelser opstå hos heste i bøjesenerne:
 
1. Den overfladiske bøjesene. Hvis den overfaldiske bøjesene bliver hævet, får piben et krumt udseende bag på piben. Man beskriver lidelsen som en "klapsene". Der ses et varieret halthedsbillede, hvor hesten kan være alt fra lidt halt til springhalt. I de fleste tilfælde ses lidelsen på forbenet hos galop-, spring- og dressurheste, mens lidelsen forekommer hyppigt på bagbenet hos trav-, køre- og arbejdsheste.
2. Den dybe bøjesene. Hvis der opstår sygdom i den dybe bøjesene, vil benet i reglen være diffust hævet og halthedsbilledet kan også her variere. 
3. Gaffelbånd. Opstår der sygdom i gaffelbåndet, vil benet også i reglen være hævet og hesten kan være halt i forskellige grader.
4. Bøjesenernes støttebånd. Er bøjesenernes støttebånd skadet, kan halthedsbilledet variere. Det er derfor ikke muligt at beskrive dette på en kort og præcis måde, men generelt vil hesten i det akutte stadie vise tegn på halthed og smerte. Når man berører og trykker på et område, hvor senen er hævet, vil hesten udvise tegn på smerte.
 
Ved mistanke om seneskader skal dyrlægen altid kontaktes som den første.

Laserterapi

Hvad er laserterapi?
 
Laserterapi er koncentreret energi til den naturlige heling. Laserlyset trænger dybt ind i vævet, helt ind til den enkelte celle. Cellen udnytter energien fra laserlyset og sætter gang i alle kroppens naturlige reparationsmekanismer. Helingsprocessen forstærkes og immunforsvaret styrkes. Laserterapi understøtter kroppens egne funktioner og får dem til at ske hurtigere.
 
Laser er en speciel form for forstærket lys, der er ensrettet, velordnet og koncentreret. Laser er meget rent lys med evnen til at trænge dybt ind i vævet. Laserlyset stimulerer den enkelte celle, akkurat ligesom sollyset giver energi til planter ved fotosyntese.
 
Laser anvendes i mange forskellige styrker og anvendes lige fra at skære i stålplader til at læse CD'er i en CD'afspiller. Laser anvendes også til kirurgi og til laser-pegepinde. Terapeutiske lasere (som er sådan en jeg benytter mig af) ligger lige under de kirurgiske lasere og på grund af strålens spredning er der ingen risiko for skader - hverken på øjne eller på væv. Sikkerhedsudstyr er ikke nødvendigt. Virkningen er udelukkende positiv og stimulerende på kroppens reparationsmekanismer.
 
Terapeutiske lasere findes i forskellige former, størrelser og styrker. Jeg har valgt en Powerlaser Pro 1500 fra det danske firma Powermedic. Laserne derfra er effektive og sikre. Terapeutisk betyder, at lys i en given styrke kan påvirke kroppen til at hele hurtigere. Og forskellige hastigheder påvirker i forskellige dybder og måder. Lige fra dybt ind i vævet eller kun i huden. En terapeutisk laser er ikke kraftig nok til at skade, brænde eller skære. Kun hjælpe kroppen til hurtigere heling via kroppens egne systemer. Altså en naturlig heling. Der er derfor ingen birvirkninger, og det er smertefrit.
 
Kort fortalt, så er:
  • Laser en speciel form for forstærket  og rent lys, der er ensrettet, velordnet og koncentreret.
  • Laserterapi er en koncentreret energi til den naturlige heling.
  • Laserlyset trænger dybt ind i vævet, helt ind til hver enkelt celle.
  • Cellen absorberer, omdanner og udnytter energien fra laserlyset og sætter gang i kroppen naturlige reparationsmekanismer.
  • Den tilførte energi accelererer helingsprocessen og styrker immunforsvaret.
  • Laserterapi understøtter således kroppens egne naturlige funktioner og får dem til at ske hurtigere.
  • En laserterapi behandling tager typisk 10-30 min. alt efter hvad der skal behandles.
Jeg kombinerer laserterapien med manuel terapi med stor succces. Laserterapi kan også benyttes alene ved feks. seneskader. Ved behandling af sådanne skader, skal dyrlægen konsulteres først.
 
Hestens celler er fantastiske og hver en celle er programmeret til at udføre et arbejde. Det kan være, at:
  • Reparere enhver skade på vævet - akut som kronisk.
  • Bekæmpe alle fremmedlegemer - bakterier, vira, svamp mm.
  • Bringe vævet tilbage til dets oprindelige, sunde tilstand.
Disse processer kræver energi, og derfor tager heling af skader og kroniske tilstande den tid det tager. Nogle gange bliver helingen ikke 100% færdiggjort. Og andre gange går helingsprocessen i stå på et tidspunkt i forløbet, og der kan opstå en kronisk tilstand. Alt sammen på grund af manglende energi i cellerne. Og det er her laserterapi kan hjælpe. Den kan sætte skub i og booste helingsprocessen ved at tilføre cellerne mere energi, så de kan genoptage, færdiggøre eller starte en helingsprocess hurtigere end normalt. Måneder kan blive til uger, og uger kan blive til dage. Afhængig af skadens type bliver skaden ofte mere færdiggjort med laserterapi, der kommer mindre smerte og ardannelse, hævelse og andre komplikationer, som feks. betændelse ved sår.
Behandling af smerter i lænden.
 
Ryglidelser.
Al smerte i rygregionen ved feks. muskelspændinger og -smerte feks. fra forkert tilpasset sadel eller knogleforandringer, medfører primært rygstivhed og andre symptomer i ryggen. Vær opmærksom på, at tilsvarende symptomer som feks. muskelstivhed og -smerte også ses som sekundære symptomer til haltheder på et eller flere ben, og her vil forsøg på behandling af rygproblemet være uden effekt, før det primære problem er løst, hvorfor en grundig undersøgelse af hesten må anbefales. Problemer med lænden, der resulterer i, at hestens præstationsevne nedsættes, er meget almindelige. Og disse problemer kan sidde i muskulaturen, knoglerne, bindevævet, ja sågar nyrerne. 
Hesten kan ved rygsmerter ofte have gavn af laserterapi, fordi laseren stimulrer den naturlige heling efter feks. muskelskader, og ved spændinger løsner laseren op, så blodtilførslen stimuleres og musklerne får lettere ved at komme af med affaldsstoffer.
 
-Laserterapi er yderst effektivt ved sårheling. Mindsker dannelsen af arvæv.
 
Sårbehandling. Laser er særdeles velegnet til behandling af sår. Laser fremmer blodets koagulationsevne og hjælper dermed til en hurtigere heling af sår og reducerer ofte også efterfølgende arvæv. Generelt kan man også sige, at jo hurtigere et sår på hesten lukkes, jo mindre er risikoen for, at der opstår infektioner, som komplicerer skaden yderligere. Man laserbehandler sår ved at anvende fejende bevægeler på afstand med fokus på sårranderne, og enhver skepsis om laserens effekt vil med garanti forsvinde. Det ses tydeligt at ophelingen speedes markant op, og at man afkorter sygdomsforløbet. Behandling af sår var da også en af de allertidligste indikationer for laserterapi, som blev opdaget ved et tilfælde i forbindelse med forsøg på dyr.
 
Møllehøjens Heste v. Maria Textor | CVR: 34103100 | Hårbøllevej 12, 4792 Askeby